Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

UKS10 31-410 750ml aýna çüýşe lomaý Vanil tagamly 5cc 8cc 10cc üçin monin sirop nasosy

. .

Material:

IOMIT GRADE PP&PE

Göwrümi:

5ml-8ml-10ml

Ureapylmagyň ululygy:

31-410

Doz:

5ml-8ml-10ml

Reňk:

Omörite ýasaldy

(UKS10 5ml-8ml-10ml 31-410 ýapylmagy)

31mm 5cc 8cc 10cc German TUV laboratoriýasy sirop nasos dispenseri plastik iýmit derejesi UKS10 tarapyndan tassyklanan iýmit derejesi

Iýmit derejesindäki plastik sirop we sous dispenser nasoslarymyz, gyzgyn satuw stiline eýe bolan doldurylýan, syzdyryjy berklikdir.

Iýmit nasoslarynyň bu görnüşi, 38/410 sapakly plastik gallon gaplaryň köpüsine laýyk gelýär,

elýeterli iýmit, gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýeterlik mukdarda.

It'gallon küýzä we poslamaýan polat pru springina we sifona garşy kamera gurmak aňsat.

 

Haryt Detdata
Material Osapylmagyň ululygy Doza
UKS10 31-410 PP 31-410 5ml-8ml-10ml


UKPACK tanyşdyr:UKPACK iň ýöriteleşdirilen howa çüýşesini gaplaýan önümçilik zawody,UKPACK saýlasaňyz, önümiňizi ösdürmek üstünlikli bolar.UKPACK, aladalaryňyzy çözmek üçin müşderiler üçin bir gezeklik gaplama hyzmatlaryny hödürleýär weIlki bilen hil, ilki bilen hyzmat etmek ýörelgesine eýerýärisHytaý arzuwy, UKPACK-nyň arzuwy.

Üstünliklerimiz:

* Kosmetiki gaplama, arassalaýjy önümler, şahsy ideg we ş.m. boýunça 8 ýyldan gowrak tejribe, özboluşly örtük önümlerini we poslamaýan polat nasosyny üpjün edip bilýän gaty az öndürijiniň biridigimize buýsanýarys.* Täzeçillik we täze pikirler dizaýn toparymyz tarapyndan hemişe garşylanýar.Üznüksiz täzelikleriň müşderilerimiz we biziň üçin üstünlikleriň we uzak möhletleýin ösüşiň açarydygyna berk ynanýarys.* Tejribeli önümçilik topary müşderilerimizi ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegimizi üpjün edýär.Zawodymyzdaky gözegçileriň köpüsiniň ussahanany dolandyrmak we plastmassa öndürmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.* Zawodymyz ähli önümleriň standartyna laýyk gelýän 100,000 derejeli tozansyz ussahanadyr.Bitewi eşikler, arassalaýyş ussahanasy we ajaýyp dolandyryş ulgamy netijeli işlemegi üpjün edýär.