Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Durnukly gaplama

S

UKPACK Packaging-da işlenip düzülen ähli täzelikler material saýlamakdan, dizaýndan, ulanylyş aňsatlygyndan we tygşytlylykdan geçýär.PCR-den başlap, gaýtadan işlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän komponentlere çenli, UKPACK Packaging markasy DNK we durnuklylyk talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin siziň bilen işleşip biler.

Howa gatnawy ulgamy

A

Müşderä diňe içki çüýşäni aňsatlyk bilen çalyşmaga, soň bolsa aňsatlyk bilen süýşmäge we yza çekilmäge mümkinçilik berýän içki gurnamany çykarmak üçin düwmäniň ýönekeý basylmagyny ulanýar.Patente garaşylýan doldurylýan ulgam PP-ni ulanýar, ýöne paketiň agramyna baglylykda 100% PCR-de döredilip bilner.Içki kartrij gaýtadan işlenip bilner we şol bir hereketlendiriji we daşarky çüýşe bilen täze kartrij ulanylyp bilner.Bu aýratynlyklaryň ikisi hem uglerodyň yzyny we daşky gurşawa täsirini azaldýar.

ars-ädimler-durnuklylyk1

DÖWRÜNJI JAR

R

Gaýtadan doldurylýan banka içki bankany aýyrmaga we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.Soňra bankanyň gaýtadan ulanylmagyna rugsat bermek üçin täze doldurgyç bankasy ýerleşdirilip bilner.Patente garaşylýan gaýtadan doldurylýan banka, uglerodyň yzyny we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin sarp edijiden soňky gaýtadan işlemek (PCR) bilen ulanylyp bilner.

JRA-ädim-durnuklylyk