Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

GÖRNÜŞ ÇÖZGÜLLERI

S
gözleg-çözgütler-01

Kosmetika we gözellik gaplamalary, şahsy ideg gaplamalary, arassalaýyş we awtoulag gaplaýyş pudaklary üçin adaty we adaty dizaýn çüýşeleri öndürýäris.Çüýşeleriň dürli görnüşlerine howasyz, köpükli, dyrnak çalmak, atyr, losyon, togalanýan we çüýşeli çüýşeler girýär.Çüýşeler aýna, alýumin we akril, AS, HDPE, PET, PETE, PETG, PMMA, PP, PS, PVC & SAN-dan ýasalýar.

UKPACK gaplama önümleriniň giň toplumyny almaga kömek edip biler.Gaplamak pudagyny üpjün edijileriň giň ulgamyny döretdik.Supplihli üpjün edijilerimiz, ýerdäki in engineeringenerçilik we satyn alyş hünärmenlerimiziň saparlary bilen ökdediler.Qualifiedhli hünärli üpjün edijilerimiz, hil ülňülerine, hyzmatlara we öndürijilik maksatlaryna we ähli ýerli zähmet kanunlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin yzygiderli gözegçilik edilýär.Turbalar, ýapyklar, çüýşeler, goşa diwar bankalary, damjalar we başga-da köp gaplama önümleri size dogry önümiň çeşmesini bermäge kömek edýär ..