Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Doldurylýan PET uçarsyz nasos çüýşesi, krem ​​bejermek dispenseri plastik kosmetiki gaplama üpjün ediji UKA76

Howasyz nasos çüýşeleri bilen gapyň içindäki önüm doly paýlanýar we ulanylyşynyň dowamynda durnukly bolýar.Şonuň üçin çüýşäniň yzygiderli açylmagy we önümiň peselmegi ýok.Iň esasy zat, galyndylar az bolsa.

Material:
PET
Göwrümi:
30ml 50ml
OD:
38.5mm
Jemi beýikligi:
120mm, 155.3mm
MOQ:
10000PCS

Doldurylýan howasyz çüýşe- 尺寸

 

Beýleki çüýşelerden tapawudy, PET-den ýasalan, daşky çüýşeden we gapakdan hemmesi PET.UKPACK-nyň täze PET uçarsyz çüýşesi, gözellik önümleri üçin durnukly, ajaýyp we amatly bukjany gözleýän her bir adam üçin iň soňky çözgütdir.
30ml we 50ml wariantlarda bar, çüýşe, gapak we esasy gapak hemmesi 100% PCR PET-de bar bolan PET materialdan ýasalýar.
PET materialyny ulanmakkosmetiki gaplamagaýtadan ulanylmagy we halkara gaýtadan işlemek kody belgisi sebäpli idealdyr. Mundan başga-da, ajaýyp himiki we fiziki garşylygy hödürleýär we gözellik önümleriniň köpüsine laýyk gelýär.Onuň ýokary aýdyňlygy, üýtgeşik reňkler ýa-da dokumalar bilen önümleri görkezmek üçin ajaýyp aýratynlykdyr.
PET uçarsyz çüýşäni sanjym reňki, pürküji reňk, çap we gyzgyn möhürlemek ýaly dürli usullar bilen doly bezäp bolýar.Bu, önümiňizi hakykatdanam şahsylaşdyrmaga we tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Doldurylýan howasyz çüýşe_01 Doldurylýan howasyz çüýşe_02 Doldurylýan howasyz çüýşe_03 Doldurylýan howasyz çüýşe_04 Doldurylýan howasyz çüýşe_05 Doldurylýan howasyz çüýşe_06 Doldurylýan howasyz çüýşe_07 Doldurylýan howasyz çüýşe_08 Doldurylýan howasyz çüýşe_09