Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Mat Howasyz çüýşe 45ml doňan nasosyň aşaky çüýşesi elastik boýag UKA75

45ml kuwwatly AS çüýşesi, howasyz dispenser nasosy bilen birleşip, nasosyň çykyş re modeimini düzdi.Iň esasy zat, aýazly nasos galyplary we çüýşe galyndylarynyň aýaz aşagy bilen öndürilýär.Bu galyplara esaslanyp, mat gutarmak talaplaryna laýyk gelýär.Diňe püskürmek ýa-da doňmak üçin çykdajylary tygşytlamak bilen çäklenmän, size has gowy mat effektini berýär.

Material:
AS
Göwrümi:
45ml
OD:
41mm
Jemi beýikligi:
133.3mm
MOQ:
10000PCS

howasyz nasos çüýşesi 45ml

 

Elastomer reňkde bar: Bu örtük, çyglylygyň diwarlara girip bilmezligi üçin päsgelçilik döredýär.

Bu AS uçar çüýşesi size aşakdaky ýaly köp artykmaçlyk getirip biler:

  1. Howanyň täsirini azaltmak arkaly önümiň bitewiligini we netijeliligini saklamak.
  2. Okislenmäniň peselmegi we hapalanmagy sebäpli ýaramlylyk möhleti uzaldyldy.
  3. Isripleri azaltmak, takyk doza gözegçilik.
  4. Arassa we amatly ulanmak, göni aragatnaşyk zerurlygyny aradan aýyrýar.
  5. Ulanyjylaryň galan mukdaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän önümiň görnükliligi.
  6. Işjeň maddalar ýa-da duýgur formulalar bilen formulalar üçin güýçlendirilen durnuklylyk.

Bu artykmaçlyklar, howasyz çüýşeleri derini bejermek, kosmetika we gorap saklamagy we gözegçilikde saklamagy talap edýän beýleki önümleri gaplamak üçin meşhur saýlama edýär.

uçarsyz çüýşe_01 uçarsyz çüýşe_02 uçarsyz çüýşe_03 uçarsyz çüýşe_04 uçarsyz çüýşe 详情 页 _05 uçarsyz çüýşe 详情 页 _06 uçarsyz çüýşe 详情 页 _07 uçarsyz çüýşe 详情 页 _08 uçarsyz çüýşe 详情 页 _09 uçarsyz çüýşe 详情 页 _10 uçarsyz çüýşe 详情 页 _11