Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

Boş poroşok gap, plastmas kosmetiki bankalar 8g UKC67 Makiýaup gaplaýyş lomaý satuwy

Boş kosmetiki poroşok konteýner çydamly plastmassadan, ýüz tozany ýumşak gubkadan ýasalýar.Poroşok gaplarda aýrylýan arassalaýjy bar, poroşok bilen aňsatlyk bilen dolduryp bilersiňiz.Tor süzgüçini silkitmegiň zerurlygy ýok, poroşok almak üçin ýeňil basyň.Çotgadan has gowy poroşok tygşytlap biler.

Material:

PS + PP + NY + ABS + PE

Göwrümi:

8g

OD:

72,6mm

Jemi beýiklik:

33,6mm

Reňk:

Custörite ýasaldy

gowşak poroşok bankasy-UKC67- 尺寸

 

Kwadrat konteýner, birnäçe deşikli plastmassa möhürleýji disk we puff.Puff gerek bolsa, goşmaça çykdajylaryň gerekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Şeýle hem Sifter bilen makiýa Pow poroşok eýesi diýlip atlandyrylýar.Onuň kiçi göwrümini götermek aňsat, ony sumkada göterip we ulanyp bolýar.
Boş poroşok gap, kosmetika serişdelerini saklamak ýa-da öz poroşokyňyzy garyşdyrmak üçin peýdaly gural bolup hyzmat edýär, boş poroşok, ýalpyldawuk, gyzdyryjy we ş.m.

poroşok bankasy-UKC67_01 poroşok bankasy-UKC67_02 poroşok bankasy-UKC67_03 poroşok bankasy-UKC67_04 poroşok bankasy-UKC67_05 gowşak poroşok bankasy-UKC67_06 poroşok bankasy-UKC67_07 poroşok bankasy-UKC67_08 poroşok bankasy-UKC67_09