Zhejiang Ukpack Packaging Co, .ltd

Geljegiňizi gaplamak

ŞERTLERI ÖNÜMLER

C

UKPACK dürli şertnama önümçilik meýdançalarynda öndürilen trigger pürküjileri, losyon nasoslaryny, köpük dispenserlerini we inçe duman pürküjileri hödürleýär.Biziň giňişleýin şertnama önümçilik strategiýamyz düýpli töwekgelçiligi çäklendirýär, özleşdirmegi aňsatlaşdyrýar we köp sarp ediş önümleri bazary üçin tygşytly paýlaýyş enjamlaryny üpjün edýän özbaşdak çeýe önümçilik bazasyny döredýär.Haçan-da gaplama talaplaryňyz iň ýokary hilli, hyzmat we umumy bahany talap etse, size zerurlyklaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek edeliň.

şertnama-önümçilik-01
şertnama-önümçilik-02